past screenings

22 Feb 2017 -19.00 at PianoFabriek

Ciné-club Abya Yala : « Samuel in the clouds »

Projection du documentaire suivie d’une rencontre avec le réalisateur Pieter Van Eecke (VERSION NL PLUS BAS)

Le groupe d’action Amérique Latine du SCI-Projets internationaux, en collaboration avec les asbl Bah Voyons ! et Ciclope, souhaite à nouveau mettre en avant le travail d’un réalisateur belge en Amérique Latine. Cette fois nous vous emmenons en Bolivie pour parler du changement climatique à travers une personne touchée de plein fouet et dans son quotidien par la fonte des glaciers…

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

Mercredi 22 février à 19h
Au Pianofabriek
Rue du Fort 35-1060 Saint-Gilles
Entrée : 2€
Empanadas à grignoter
Inscription souhaitée auprès de marie@scibelgium.be

« Notre planète court à sa perte à une vitesse alarmante. Samuel est un témoin de première ligne. L’ancien glacier au sommet de sa divine montagne de Chacaltaya a disparu pour toujours. Malgré cette réalité, il continue à poursuivre le rêve absurde de retrouver les pistes de ski du passé.
Au sommet de la montagne, la vision spirtituelle de Samuel contraste avec le travail rationnel des scientifiques, qui paraissent encore plus perdus que lui.
Je vois cette situation comme une allégorie de l’humanité: malgré le changement évident, l’orchestre continue de jouer mais le Titanic coule. »
Pieter Van Eecke

NL
Screening van de documentaire, gevolgd door een ontmoeting met regisseur Pieter Van Eecke
De actiegroep van Latijns-Amerikaanse van SCI internationale projecten, in samenwerking met Let Bah! En Ciclope willen opnieuw het werk van een Belgische regisseur in Latijns-Amerika bekend maken. Deze keer nemen we u mee naar Bolivia om over de klimaatverandering te praten door middel van een persoon die zwaar getroffen is door het smelten van gletsjers …
De projectie zal worden gevolgd door een discussie met de regisseur.
Woensdag 22 februari om 19u
in Pianofabriek
Rue du Fort Saint-Gilles 35-1060
Entree: € 2
Empanadas snack
gewenste registratie bij marie@scibelgium.be

“Onze planeet is op alarmerend tempo naar de verdoemenis aan het snellen. Klimaatexperten voorspellen dat, binnen 10 tot 20 jaar de bevolking van de Andes voor ernstige watertekorten zal staan door de verdwijning van de gletsjers. Samuel is een getuige van het eerste uur. De oude gletsjer op de top van zijn goddelijke berg, de Chacaltaya, is voor eeuwig verdwenen. Ondanks deze harde realiteit blijft Samuel de steeds absurder wordende fantasie najagen ooit de skipistes van vroeger terug te vinden. Op de bergtop staat Samuel’s spirituele visie in schril contrast met het rationele werk van de wetenschappers, die wellicht meer verloren lijken te lopen dan Samuel. Ik zie de situatie als een allegorie van de mensheid; ondanks de opvallende veranderingen slagen we er niet in de realiteit onder ogen te zien. Het orkest speelt door, maar de Titanic zinkt gestaag verder.”
Pieter Van Eecke

xavi

 

 

During 2016 – First Monday of each month, 20.00 at La Tricoterie

Théodore SCRL
158, Théodore Verhaegen street
1060 Saint-Gilles

Cinéclub: Reflections in the cave – IRAN – About Elly by Asghar Farhadi

13051648_1009688685766270_1151620465557452979_n

 

08 December 2014 – 20.oo at Pianofabriek

“Future cinema – family films” by Bernardo Camisao.

10841341_834446839912119_223688410_n

 

screening in Pianofabriek 28th April 2014

 

Screening in Pianofabriek 24th April 2014

 

f

backsidefinalfinalfacebook
After the screening: