Vernissage: Video/Storytelling EXPO in collaboration with CPAS of Saint-gilles-Friday 5th December 2014

This expo is part of the Ciclope asbl residency in Pianofabriek Culturencentrum with the theme resistance.(November/December 2014 and January 2015 ).
Welcome to our opening.

RESISTANCE

[en] Together with the Ciclope collective, we searched traces of resistance with a small group of newcomers attached to the CPAS of Saint-Gilles. How do they experience their new city ? What does resistance means in a context of migration and social vulnerability? The result of the cinematic process will be shown in the frame of the ‘resistance’ exhibition in Pianofabriek Culturencentrum

[fr] Avec le collective Ciclope, nous sommes allé à la recherche de traces de résistance chez un petit groupe de primo arrivants relié aux CPAS de Saint-Gilles. Comment vivent-ils leur nouvelle ville ? Que signifie ‘résistance’ dans un contexte de migration et de vulnérabilité sociale? Le résultat du processus cinématographique sera présentée dans le cadre de l’exposition ‘Resistance’ dans le Pianofabriek.

[nl] Samen met het Ciclope collectief, zijn we met een kleine groep nieuwkomers verbonden aan het OCMW van Sint-Gillis op zoek gegaan naar sporen van verzet. Hoe ervaren zij als vrouw hun nieuwe stad en wat betekent verzet in een context van migratie en maatschappelijke kwetsbaarheid? Het resultaat van het filmisch proces zal vertoond worden in het kader van de expo ‘Resistance’ in de Pianofabriek.

| Tagged